2015
Založnik: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar