28.02.1940
Avtor: Avgust Šenoa
Založnik: Tiskarna sv. Cirila