1936/1937
Založnik: Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju