01.01.2013
Založnik: Slovenski frančiškani v Avstraliji