1973
Avtor: Šivic-Dular, Alenka
Založnik: Slavistično društvo Slovenije