01.12.1891
Avtor: Ivan Rodič, Jan. Sajovic, Sim. Punčah, L. Svetec, J. Ravnikar
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino