1974
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije