1933/1934
Založnik: Državna klasična gimnazija v Ljubljani