2005
Avtor: Mikola, Maša
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU