2000
Avtor: Marjanovič Umek, Ljubica
Založnik: Društvo psihologov Slovenije