1969
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije