2007
Avtor: Toroš, Ana
Založnik: Slavistično društvo Slovenije