2012
Avtor: Lubšina Tušek, Marija
Založnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije