1886/1887
Založnik: II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani