1934/1935
Založnik: Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano