1579
Avtor: Mandelc, Janez
Zalo┼żnik: durch Hans Manel