2016
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije