2015
Avtor: Pibernik, France
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU