1945
Založnik: Zveza čebelarskih društev Slovenije