1970
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije