1968
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije