1952
Založnik: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo