1885/1886
Založnik: Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja