1939/1940
Založnik: Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani