2018
Založnik: Slovensko odonatološko društvo etc.