1899/1900
Založnik: Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki