2008
Avtor: Kopše, Igor
Založnik: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije