1957
Avtor: B. V.
Založnik: Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije