2012
Avtor: Toš, Marjan
Založnik: Založba ZRC, ZRC SAZU