01.11.2008
Založnik: Slovenski frančiškani v Avstraliji