15.02.1926
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev