1979
Avtor: Mimi Vončina
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center