1956
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti