1955
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije