1968
Avtor: Slodnjak, Anton
Založnik: Slavistično društvo Slovenije