15.07.1926
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev