16.07.1920
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev