1936/1937
Založnik: Državna klasična gimnazija v Ljubljani