16.05.1921
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev