2001
Avtor: Zajc-Cizelj, Ivanka
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije