01.04.1926
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev