1936/1937
Založnik: Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku