1989
Avtor: Lojz Tršan
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center