1985
Avtor: Jurij Popov
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center