2010
Založnik: Avstralsko slovensko socialno športno društvo