1892/1893
Založnik: Uršulinska dekliška šola v Ljubljani