1999
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti