1929/1930
Založnik: Državna realna gimnazija v Celju