2006
Založnik: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje