2005
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti